Φωτεινή Γουσέτη

Η Φωτεινή Γουσέτη είναι εννοιολογική καλλιτέχνις και διδακτορική ερυνήτρια στην ανθρωπολογία. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και τις μεταπτυχιακές στο Dutch Art Institute στο Άρνεμ της Ολλανδίας. Διατελεί τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αντιστοίχως, το καλλιτεχνικό της έργο βασίζεται σε έρευνα, είναι κοινωνικά προσανατολισμένο και συχνά χαρακτηρίζεται πολιτικό. Οι διαδικασίες μάθησης που ακολουθεί προκύπτουν  μέσα από τις διαπροσωπικές της σχέσεις, ενώ διερευνά τις δυνατότητες του τράυματος να συντελέσει στη δημιουργία μίας αισιόδοξης προοπτικής. Έχει επιμεληθεί το επιτελεστικό δρώμενο Renkonto. Τα τελευταία χρόνια  εξελίσσει τις ερευνητικές επιτελέσεις The Present as a Result of the Past και The Least Wanted Travel the Most. Τα εικαστικά αποτελέσματα των ερευνητικών διαδικασιών που αναπτύσει παρουσιάζονται σε διαφορετικά συγκείμενα διεθνώς. Web: www.fotinigouseti.com

Fotini Gouseti is a conceptual artist and PhD researcher on anthropology. She studied art in Athens School of Fine Arts (BA), Dutch Art Institute (MA) and she is currently a PhD re- searcher at the Dept. of History, Archaeology & Cultural Resources Management, School of Humanities and Cultural Studies, University of the Peloponnese. Accordingly, her practice is research-based, socially engaged and quite often called political. Her learning processes derive out of her connection with others, while she investigates the potentiality of trauma to function as a structural element for a sanguine future.
She is the initiator of the art project Renkonto. For the past few years she has been engaged in the researches The Present as a Result of the Past and The Least Wanted Travel the Most. The artistic outcomes of her projects are presented in various contexts world- wide. Web: www.fotinigouseti.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s