Γενεαλογίες του καλλιτεχνικού ακτιβισμού

billy

β’ τρίμηνο 2015-2016

Σεμινάριο

Με τον Κωστή Σταφυλάκη

Με ποιους όρους μπορούμε να μιλήσουμε για τον καλλιτεχνικό ακτιβισμό; Πώς μπορούμε να τον προσεγγίσουμε από ιστορική σκοπιά; Ποιες καλλιτεχνικές πρακτικές διεκδικούν σήμερα αυτόν τον όρο και ποια η σχέση τους με το «πολιτικό»; Τα ερωτήματα αυτά θα αποτελέσουν άξονες μελέτης ενός φαινομένου που δεν ανάγεται ούτε σε μια εκδοχή της «κοινωνικά δεσμευμένης τέχνης» ούτε σε μια παραλλαγή της κινηματικής διεκδίκησης. Τα tactical media, τα δίκτυα ακτιβισμού στην εποχή των νέων μέσων, η τέχνη της υπερταύτισης και της υπονομευτικής κατάφασης, οι νεοκαταστασιακές μορφές αντίστασης θα αποτελέσουν αντικείμενο ενός εργαστηρίου μελέτης παραδειγμάτων και κειμένων. Το εργαστήριο θα μελετήσει τον κόμβο ανάμεσα στην τέχνη, τα κοινωνικά κινήματα, τα μονοπάτια της πολιτικής θεωρίας.

Κόστος κάθε συνάντησης: € 10
Συνολικό κόστος € 50

Οι συναντήσεις γίνονται Παρασκευή, 17.00-20.00

Πρόγραμμα:

Απρίλιος: 08, 15, 22

Μάιος: 13

Advertisements