Μουσική Πληροφορική / Music Technology

musictechnology.jpg

Στο πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα βασικά στοιχεία του ήχου και της μουσικής πληροφορικής κατανοώντας τον τρόπο που η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνονται εργαλείο έκφρασης στη μουσική. Μέσω προγραμμάτων όπως Max/Msp, Logic και Reason θα μάθουν τις πρακτικές για την τεχνική και καλλιτεχνική υποστήριξη ενός μουσικού έργου.

Θεματικές

 • Θεωρία του ήχου

 • Βασικές αρχές ψηφιακού ήχου

 • Πρωτόκολλο MIDI

 • Sound synthesis (δημιουργία ήχων με synthesizers & samplers)

 • Εισαγωγή στη μουσική παραγωγή και τεχνολογία

 • Εφέ και επεξεργαστές δυναμικού πεδίου

 • Μουσικά προγράμματα ως ψηφιακές πλατφόρμες

 • Home Studio set up

 • Βασικές τεχνικές ηχογράφησης

Οι θεματικές είναι ενδεικτικές και βάσει των αναγκών των συμμετεχόντων ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση. Oι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν το δικό τους laptop.

Διοργάνωση: Ανδρομάχη Βρακατσέλη

Τρίτες 20.00 – 22.00 ως τα Χριστούγεννα

Έναρξη: Τρίτη 15/11/2016

Προκαταβολή: €120 (20% έκπτωση) / Drop in: €10

Ελάχιστος αριθμος συμμετεχόντων: 5 / Μέγιστος: 12


Music Technology

In this seminar participants will learn the basics of sound, music technology and computer music. They will understand how technology and computers become tool of expression in music. Through programs such as Max / Msp, Logic and Reason will learn the practices for technical and artistic support of a musical work.

Possible modules may include (according to the needs of the participants):

 1. The Basics of Sound
 2. Introduction to digital audio
 3. MIDI
 4. Sound synthesis
 5. Introduction to music technology and production
 6. Signal Processing  and Effects
 7. Digital audio workstations
 8. Home Studio set up
 9. Basic recording techniques (Audio Recording Techniques)

No prior knowledge needed. Participants are kindly asked to bring their own laptop.

Organised by: Αndromachi Vrakatseli

Tuesdats 20.00 – 22.00 /  15 meetings

Stating Date: Τρίτη 15/11/2016

Payment in advance: €120 (20% discount) / Drop in: €10

Min number of participants: 5 / Μax: 12

Advertisements