Ζωγράφοι της Κυριακής / Sunday Painters

single-calla-lily-red (1).jpg

Georgia O’Keeffe, Single Lily with Red, 1928

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

«Ελεύθερος χρόνος» για να ζωγραφίσουμε και να συζητήσουμε γι’αυτό∙ για τη ζωγραφική, τον χρόνο και την απόλαυση, την ελευθερία να κάνουμε αυτό που μας αρέσει , την ικανοποίηση να απεικονίζουμε ό,τι μας ενδιαφέρει . Η ζωγραφική ως «χόμπι», τόσο απλά.

Συντονισμός: Ελπίδα Ρίκου

Εισαγωγή σε συγκεκριμένες τεχνικές: Σοφία Γρηγοριάδου

Φέρνετε τα δικά σας υλικά.

 

Κυριακές 12:00-15:00

Έναρξη: Κυριακή 13/11/2016

Drop in: €5

WORKSHOP:
“Spare time” to paint and talk about it; about painting, time and pleasure, about being free to do whatever pleases us, being satisfied when we depict whatever presents an interest to us. Painting as a “hobby”; as simple as that.

Coordinator: Elpida Rikou

Introduction to specific techniques: Sofia Grigoriadou.

The participants bring their own painting tools and materials.

Sundays 12:00-15:00

First meeting: Sunday 13/11/2016

Drop in: €5

Advertisements