το SEMINart της Παρασκευής 13/03/2015

Έ. Χαμαλίδη (ιστορία τέχνης): [Νεο-]Πρωτοπορίες και το αίτημα του εκμοντερνισμού και εκδημοκρατισμού: καλλιτεχνικές ομάδες και συλλογικότητες στην Ελλάδα πριν τη δικτατορία και κατά τη Μεταπολίτευση

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προσεγγίσει συγκριτικά τη σχέση πρωτοποριών και κοινωνικο-πολιτικής παρέμβασης στην Ελλάδα κατά την περίοδο που εγκαινιάζεται με τη Μεταπολίτευση, και εκβάλει στην τρέχουσα κρίση. Ειδικότερα, επιχειρείται να διατυπωθούν κάποιες υποθέσεις εργασίας βασισμένες σε μια πρώτη συγκριτική μελέτη των καλλιτεχνικών ομάδων και συλλογικοτήτων του 1960 και του 1970 από τη μια μεριά, και του 2000 μέχρι σήμερα. Η συμπερίληψη της δεκαετίας του 1960 βασίζεται στην παρατήρηση, ότι τα “Long Sixties” συνιστούν τη βάση για τα αιτήματα του 1970, ενώ γονιμοποιούν και τις σύγχρονες αναζητήσεις. Προτείνεται, λοιπόν, α) η εξέταση της χρήσης πρωτοποριακών στρατηγικών από τη σύγχρονη ελληνική τέχνη ως ‘μετάφραση’ στο πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικο-πολιτικού συγκείμενου του 1960 και 1970, β) η διερεύνηση του μετασχηματισμού των αιτημάτων, των στρατηγικών, καθώς και της σχέσης με το κράτος, τους θεσμούς και την αγορά από την πρώτη περίοδο στην παρούσα ιστορική συγκυρία.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s