Σχετικά με την τροφή / About food

%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7imgScroll down for English

Το φαγητό ως απλή καθημερινή πρακτική είναι αποτέλεσμα σύνθετων τεχνικών και παραδόσεων∙ παραπέμπει σε συλλογικές όσο και υποκειμενικές διαδικασίες διαρκούς ανα-παραγωγής, ενσωμάτωσης, μετάπλασης του πολιτισμού.

Στον πρώτο κύκλο συναντήσεων προτείνουμε μια σειρά δράσεων των συμμετεχόντων που αποσκοπεί σε μια χαρτογράφηση των πολύπλοκων σχέσεων της τροφής με την υλικότητα, τη σωματικότητα, το συναίσθημα, τη μνήμη, την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική και την τέχνη.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις, προβολές, ομιλίες, αναγνώσεις και συγγραφή κειμένων, περιηγήσεις και προτάσεις για ιδιαίτερα μενού τα οποία θα καταναλωθούν επιτόπου με όλ@ς τ@ς συμμετέχοντ@ς.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ός@ς ενδιαφέρονται, χωρίς προαπαιτούμενα. Όσ@ συμμετέχουν συμβάλλουν αποφασιστικά στην διαμόρφωση των δράσεων. Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς. Ελεύθερη συνεισφορά για τη διατήρηση του χώρου.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών The island – resignified (http://theisland-resignified.tumblr.com/) στον ξενώνα Νήιον (http://www.neion.gr/) στη Λευκάδα.

Διοργάνωση: Ελπίδα Ρίκου, Δήμητρα Κονδυλάτου

Κυριακές 16.00 – 19.00

Έναρξη: Κυριακή 13/11/2016 / Λήξη: Κυριακή 19/02/2017

Κόστος: ελεύθερη συνεισφορά


 

About Food

Food as learned behavior results from complex techniques and traditions; it refers to collective and subjective processes of continuous re-production, embodiment and transformation of culture.

During the first circle of our meetings, we propose a series of activities for the participants, which aims at a mapping of the complex relations between food and materiality, corporeality, emotion, memory, history, society, politics and art.

These activities include conversations, screenings, talks, reading and writing, tours and proposals for specific menus that will be consumed by all participants.

This workshop addresses to everyone who is interested, without any prerequisites. The participants will drastically contribute to shaping the course of the activities. The program of every meeting will be autonomous. There is a free contribution for the preservation of the space.

The workshop was realised for the first time within the context of the residential project The island – resignified (http://theisland-resignified.tumblr.com/), at neion guesthouse (http://www.neion.gr/), located in the island of Lefkada.

Organised by: Elpida Rikou, Dimitra Kondylatou

Sundays 16.00 – 19.00

First meeting: Sunday 13/11/2016 / Last meeting: Sunday 19/02/2017

Cost: free/ donations