Ακουστική Οικολογία / Acoustic Ecology

in the hay.jpg
Το τρίμηνο σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της Ακουστικής Οικολογίας μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης. Μέσα από τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από το World Soundscape Project και άλλους από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ηχητικούς περιπάτους και ημερολόγια, χαρτογραφήσεις και παρτιτούρες, εισαγωγή στις τεχνικές ηχογράφησης πεδίου, εργαστήριο κατασκευής diy μικροφώνων, μέχρι την (ανα-)σύνθεση του ηχοτοπίου σε home studio.
Στοχεύει αφενός στην ευαισθητοποίηση της ακοής των συμμετεχόντων και αφετέρου στην παραγωγή ηχητικού ή/και εικαστικού υλικού που θα αναδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης του κοινωνικού και της σχέσης του με το φυσικό και αστικό περιβάλλον.

Σάββατα 12-14:00 για 10 συναντήσεις

Έναρξη: 12/11/16 / Λήξη: 28/01/17 (εκτός 24 και 31/12). Στις 19/11 η συνάντηση θα γινει στη snehtA residency: https://www.facebook.com/events/1854641828120231/.

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 5 / Μέγιστος: 15.
Προκαταβολή: €100 / Drop in: €10
*Το εργαστήριο κατασκευής μικροφώνων έχει μια έξτρα επιβάρυνση για τους one-off συμμετέχοντες λόγω των υλικών που θα αγοραστούν. Παρακαλούμε ειδοποιείστε εκ των προτέρων αν ενδιαφέρεστε μόνο για το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Acoustic Ecology in TWIXTlab
The trimester seminar is an introductory course on the theory and practice of Acoustic Ecology via an experiential approach. Drawing upon the methodologies developed within the World Soundscape Project and other institutions since the 60ies, the programme includes soundwalking, sound mapping, sound diaries and scores, an introduction in field-recording practices, a DIY microphone construction workshop and the (re-) composition of the soundscape in a home studio.
The seminar aims in one hand to enhance the acoustic awareness of the participants, and on the other to produce sound or visual material that will highlight alternative modes of understanding of the social condition and its relation to the natural and urban environment.
Organised by: Giorgos SamandasDana Papachristou.  With the collaboration of Sofia Grigoriadou

Saturdays, 12-14:00 / 10 meetings

Staring date 12/11/16, closing date 28/01/17 (Saturdays December 24 & 31 off)
Min no of participants : 5 / max :15.
Payment in advance: €100 / Drop in €10
*DIY mics workshop is charges extra for one-off visitors due to the materials to be used. Please let us know beforehand if you want to attend.